Överlåtelsebesiktning Göteborg, Kungsbacka & Halmstad

Besiktning är en säkerhetsåtgärd och en investering.

Att köpa hus är ett av livets viktigaste beslut, såväl när det gäller känslor och trivsel som ekonomin.

Ingenting får gå fel, allt måste vara tryggt och säkert.

Besiktningar från Inscon utförs alltid av en SBR-godkänd besiktningsman.

Varför gör man en Överlåtelsebesiktning?

Även om allt verkar bra på ytan, så finns det en mängd faktorer som bör kontrolleras. Saker som inte syns direkt och som kanske inte märks förrän efter ett tag, men som kan påverka livskvaliteten i boendet, både på kort och på lång sikt.

Det är här vi på Inscon kommer in med många års erfarenhet av överlåtelsebesiktningar. På så sätt får du reda på i vilket skick huset är och slipper onödiga kostnader som kan dyka upp senare. En annan viktig konsekvens är att en sådan besiktning förebygger eventuella tvister som i en framtid kan uppkomma mellan säljare och köpare.

Hur går en Överlåtelsebesiktning till?

Det första som sker är att vi kommer gå igenom alla handlingar (ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar) rörande huset som fastighetsägaren har och som vi anser är relevanta.

Ifall det är något som inte framgår i dokumentationen (underhåll, skador, renoveringar och liknande) kommer vi följa upp med följdfrågor.

Okulär Besiktning

Därefter utförs en så kallad okulär besiktning. Detta innebär att vi undersöker hela huset baserat på synintrycket utan att göra fysiska ingrepp och använda instrument eller apparater till hjälp.

Vi kommer noggrant föra protokoll och gå igenom hela huset både invändigt och utvändigt inklusive fasad, balkonger, garage, tak och mark som har direkt samband med fastigheten.

Installationer (el, värme, vatten, ventilation mm.) ingår EJ i besiktningen. Inte heller undersökningar som kräver ingrepp i fastigheten (provtryckning, fuktmätning, radonmätning mm.)

Riskanalys

Baserat på den okulära besiktningen, de redovisade handlingarna och fastighetsägarens uttalanden kommer vi bedöma ifall det finns påtaglig risk att fastigheten har väsentliga brister, som kommer beskrivas i en riskanalys.

Skriftlig Rapport

Vi kommer i slutskedet upprätta ett utlåtande i form av en skriftlig rapport där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående kommer beskrivas.

Dolda Fel

Trots noggrann besiktning finns alltid risken för dolda fel.

Detta är fel som är dolda och inte kan förväntas med hänsyn av fastighetens pris, ålder och byggnadssätt. Det kan också vara gamla fuktskador som inte är reparerade på riktigt sätt.

Säljaren är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år efter nya ägaren har flyttat in.

Köparen har dock en ganska långtgående undersökningsplikt gällande fastighetens skick.

Därför är det extra viktigt att välja en SBR godkänd besiktningsman

Vi på Inscon utför alltid besiktningar med en SBR godkänd besiktningsman.

Så välj den trygga vägen och kontakta oss här. Det är säkert.