Besiktningsman Göteborg, Kungsbacka & Halmstad

Som Godkänd Besiktningsman utför vi på Inscon alla typer av besiktningar för hus och byggnader i Göteborg.

Något du bör undvika till varje pris är att anlita en besiktningsman som EJ är godkänd. Du riskerar då att huset besiktigas av någon utan rätt kunskap och kompetens, vilket kan stå dig väldigt dyrt. Tänk på att du köper ditt hus i befintligt skick och att det är din plikt som köpare att ansvara för att undersöka huset innan du köper det.

Som godkänd besiktningsman och kontrollansvarig med lång erfarenhet ser vi till att säkerställa ditt köp.

Olika Typer av Husbesiktningar

En husbesiktning av en oberoende besiktningsman kan betraktas som en slags försäkring som man alltid bör utföra i samband med en fastighetsaffär. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att utföra alla olika typer av husbesiktningar.

Vi på Inscon erbjuder följande husbesiktningar:

  • Entreprenadbesiktning – Kan utföras före, under eller efter byggprocessen. Det kan med andra ord handla om Förbesiktning, Slutbesiktning eller Efterbesiktning. Vi ser till att allt går enligt planerna som står i kontraktet med byggaren. Vi utför även Garantibesiktning som utförs innan garantitiden gått ut (2-5år) och Särskild besiktning ifall utförandet är tveksamt
  • Överlåtelsebesiktning – När privatpersoner köper eller säljer ett hus finns det en mängd olika faktorer som bör kontrolleras som inte alltid syns eller märks förrän efter ett tag. Vi ser till att du får reda på i vilket skick huset verkligen är i, och ser till att du slipper onödiga kostnader som kan dyka upp senare. Detta förebygger eventuella tvister som i en framtid kan uppkomma mellan säljare och köpare
  • Slutbesiktning – Utförs när ett hus är nybyggt och entreprenaden är färdigställd
  • Statusbesiktning – Utförs när du bott i huset en tid och vill veta ifall det finns problem som behöver åtgärdas

Tänk också på att lagen inte ställer några krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens. Det finns därför många besiktningsmän i Göteborg som utför besiktningar av hus utan att vara godkända av SBR, och utan att ha den dokumenterade utbildning som egentligen krävs för att säkerställa ett sådant godkännande.

Vad kostar en Besiktningsman

Priset för en husbesiktning i Göteborg skiljer sig från fastighet till fastighet och beror bland annat på storlek och vilken typ av besiktning du vill få utförd.
Kostnaden på en husbesiktning i Göteborg landar vanligtvis i spannet mellan 5000 kr ända upp till 22 000 kr beroende på storlek och omfattning.
För att få ett prisförslag så behöver vi få reda på specifika detaljer om just din fastighet och vilken typ av husbesiktning du önskar. Du kan enkelt kontakta oss på Inscon, även för hjälp med andra frågor eller tjänster, på telefon eller email genom att klicka här.