Energideklaration Göteborg, Kungsbacka & Halmstad

Visste du att de flesta fastigheter var 10:e år ska energideklareras enligt lagen om energideklaration?

Det är också din skyldighet som ägare av byggnaden att få upprättat en energideklaration, och endast certifierade energiexperter får upprätta energideklarationen och rapportera till Boverket.

Inscon hjälper dig att energideklarera med hjälp av en Certifierad Energiexpert vilket innebär att vi certifierats efter prövning enligt de strikta kraven i Boverkets författningssamling.

Vilka Byggnader Måste ha en Energideklaration?

Byggnader som enligt lag behöver ha giltiga energideklarationer är föjande:

 • Nyuppförda byggnader
 • Byggnader som står inför försäljning
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt
 • Större byggnader som ofta besöks av allmänheten eller dit allmänheten har tillträde.

Tänk på att det är säljaren av byggnaden som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration. Ifall säljaren inte upprättar en energideklaration har köparen rätt att i efterhand upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Vad innebär en Energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument där man kan läsa av hur mycket energi som används i ett hus som är till för den som ska köpa eller hyra en bostad eller lokal, så att man ska kunna jämföra olika byggnaders energiprestanda. En energideklaration är giltig i tio år.

Så går en Energideklaration till

Vi kommer helt enkelt i samband med ett besök i fastigheten kartlägga och dokumentera byggnadens energianvändning med avsikten att gynna en effektiv energianvändning samt god inomhusmiljö.

Vi utför en besiktning av de tekniska installationerna för:

 • Värme
 • Ventilation
 • Kyla
 • El
 • Styrutrustning
 • Vatten

En giltig energideklaration ska även innehålla information om:

 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Uppgifter om den uppvärmda arean i fastigheten, kallat Atemp
 • Fastighetens värme – och ventilationssystem
 • Energiklass (från A till G)
 • Energiprestanda
 • kWh per kvm och år
 • Ifall radonmätning är utförd, och i så fall uppmätt värde
 • Ifall ventilationskontroll (OVK) är utförd
 • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen

När energideklarationen är färdig går vi igenom rapporten och åtgärdsförslagen och registrerar rapporten i Boverkets nationella databas. Vi kommer även sätta upp ett bevis på att energideklarationen är utförd på en väl synlig plats i din byggnad som är giltig i tio år.

Hur mycket kostar en Energideklaration?

Kostnaden för att göra en energideklaration kan variera från fall till fall och det beror bland annat på storleken på byggnaden men även ifall det bedrivs verksamhet i fastigheten, då det ofta krävs högre nivå av behörighet och kräver mer arbete.

Priset beror också på hur omfattande åtgärdsförslag som presenteras.

Ta kontakt med Inscon här för att få ett prisförslag för just din fastighet!