Entreprenadbesiktning Göteborg, Kungsbacka & Halmstad

En entreprenadbesiktning, eller byggbesiktning som det också kallas, görs inte bara för att säkerställa att allt går enligt planerna enligt kontrakten med byggaren utan vi kommer också se ifall entreprenaden motsvarar branschens regler samt de krav som ställs från myndigheter.

Så går en Entreprenadbesiktning till

Låter du oss på Inscon göra en entreprenadbesiktning så ser vi till att allt går enligt planerna med hjälp av en professionell och SBR godkänd oberoende besiktningsman.

Upptäcks några eventuella felaktigheter eller avvikelser så vidtar vi åtgärder, vilka i värsta fall kan leda till att bygget stoppas.

Du väljer själv om och när du ska anlita oss i byggprocessen; före, under eller efter.

Olika typer av Entreprenadbesiktningar

Förbesiktning

Utförs på de byggnadsdelar som är svåra att komma åt efter färdigställande och som kommer vara dolda vid tid för slutbesiktning. En förbesiktning kan beställas av både beställaren och entreprenören och kan utföras när som helst under byggprocessen.

Slutbesiktning

Utförs när ett byggprojekt är färdigställt och ska överlämnas till beställaren. Som oberoende SBR godkänd besiktningsman undersöker vi ifall entreprenaden är godkänd enligt de kontrakt och avtal som slutits mellan beställare och entreprenör, därefter upprättar vi ett besiktningsutlåtande där eventuella fel och anmärkningar tas upp. Slutligen bestämmer vi ifall entreprenaden ska godkännas eller inte.

Efterbesiktning

Om det under en slutbesiktning framkommer fel och saker som behöver åtgärdas kommer vi göra en efterbesiktning där vi kontrollerar att alla anmärkningar är åtgärdade.

Garantibesiktning / 2 års Besiktning / 5års Besiktning

På nästan alla byggprojekt finns det en garantitid. Detta innebär att entreprenören under den tiden är skyldig att åtgärda eventuella fel som dyker upp som ryms inom garantin. Genom att göra en garantibesiktning innan garantitiden har gått ut kommer beställaren få ett utlåtande, som kommer stå som juridisk grund, och som uppmärksammar din entreprenör på eventuella garantiärenden.

Särskild Besiktning

Ifall det upptäcks fel efter ett avslutat byggprojekt eller en godkänd slutbesiktning kan besiktningsmannen man göra en särskild besiktning. Besiktningen görs för att undersöka vad som är byggtekniska fel enligt konsumentköplagen och vem som ansvarar för att åtgärda felet.

Entreprenadbesiktning för Privatpersoner

En entreprenadbesiktning för privatpersoner bygger på Konsumenttjänstlagen. Exempel på avtalsformer är Småhusentreprenader ABS09 och Hantverkarformuläret.

För oss på Inscon är det vardag, för dig en extra trygghet. Ge inte avkall på den.

Vill du veta mer Kontakta Oss

Ta kontakt med oss här för prisförslag eller vidare frågor.